Resultater V-6 2014

Sammenlagt

Nr.  Navn V6 - 1 V6 - 2 V6 - 3 V6 - 4 V6 - 5 V6 - 6 Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 20 15 20 13 18 16 74 
2.  Tore Jan Skeie 18 20 15 15 20 - 73 
3.  Kurt Haraldseid 7 14 18 16 16 20 70 
4.  Stein Rune Tveit 17 8 - 20 13 17 67 
5.  Berge Kallevik - 12 16 18 14 - 60 
6.  Kristian Hausken 13 13 17 10 15 14 59 
7.  Geir Tveit 15 10 - 17 12 12 56 
8.  Magne Ruud 12 2 13 7 17 10 52 
9.  Alf-Inge Steindal 14 4 9 4 11 15 49 
10.  Magne Møksvold 9 17 - 3 7 11 44 
10.  Magne Vorland 6 18 - 8 10 8 44 
11.  Dan Andre Aarsvold 10 0 10 14 9 9 43 
12.  Ivar Gustavsen - 0 11 5 8 18 42 
13.  Thor Larsen - 16 - 12 - 13 41 
14.  Mikal Ruud - 6 12 11 6 7 36 
15.  Ove Salthammer 8 - 14 - - - 22 
16.  Jostein Lundal 16 5 - - - - 21 
17.  Frode Pedersen 11 9 - - - - 20 
18.  Odd Arne Kjørlien 5 3 - 9 - - 17 
19.  Ottar Apeland - 11 - - - - 11 
20.  Olaug Wiik Hoff - 7 - - - -
21.  Håkon Nordahl - - - 6 - -
22.  Thomas Ådland - 1 - - - -

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Tur Fangststed
1.  Stein Rune Tveit Lange 9,100  V-6 nr. 4 Saltveitbanken
2.  Kristian Hausken Torsk 7,835  V-6 nr. 5 Karmsundet
3.  Kurt Haraldseid Torsk 7,750  V-6 nr. 4 Saltveitbanken
4.  Odd Arve Gunderstad Torsk 7,700  V-6 nr. 3 Karmsundet
5.  Odd Arve Gunderstad Torsk 7,700  V-6 nr. 1 Karmsundet