Resultater V-6 nr. 1 - 2007-02-04

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Guido Mastretta 19,500 5 3 32,50 
2.  Alf-Inge Steindal 19,200 5 2 31,20 
3.  Frode Vikshåland 17,050 7 31,05 
4.  Tore Jan Skeie 14,450 8 30,45 
5.  Alf Bjerkvik 16,200 6 28,20 
6.  Odd Arve Gunderstad 15,200 6 27,20 
7.  Thor E. Håkonsen 10,900 8 26,90 
8.  Jan Thorsen 11,800 6 1 24,80 
9.  Berge Kallevik 11,500 6 23,50 
10.  Jostein Lundal 7,950 7 21,95 
11.  Johnny Svendsen 9,300 6 21,30 
12.  Ove Salthammer 6,900 7 20,90 
13.  Helge Melhus 10,600 5 20,60 
13.  Kjell Steffensen 10,600 5 20,60 
14.  Arne Økland 7,250 6 19,25 
15.  Øyvind Rykke 10,200 4 18,20 
16.  Magne Møksvold 5,100 6 17,10 
17.  Odd Arne Kjørlien 3,100 4 11,10 
18.  Svein A. Våge 6,300 2 10,30 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Guido Mastretta Torsk 7,600  Karmsundet
2.  Alf-Inge Steindal Torsk 4,350  Karmsundet
3.  Jan Thorsen Torsk 4,300  Karmsundet