Resultater V-6 nr. 6 - 2012-10-21

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 26,500 6 2 20 
2.  Kurt Haraldseid 24,400 4 3 18 
3.  Alf-Inge Steindal 24,350 4 17 
4.  Stein Rune Tveit 23,500 3 16 
5.  Tore Jan Skeie 20,950 5 15 
6.  Geir Tveit 20,600 5 14 
7.  Arne Økland 19,600 4 1 13 
8.  Dan Andre Aarsvold 18,000 5 12 
9.  Thor Larsen 13,550 4 11 
10.  Odd Arne Kjørlien 9,300 4 10 
11.  Magne Ruud 10,650 2
12.  Mikal Ruud 7,700 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Lange 4,200 
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 3,900 
3.  Arne Økland Torsk 3,000