Resultater V-6 nr. 1 - 2014-02-16

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 30,800 4 3+2 20 
2.  Tore Jan Skeie 18,300 6 1 18 
3.  Stein Rune Tveit 17,400 6 17 
4.  Jostein Lundal 17,950 4 16 
5.  Geir Tveit 17,200 4 15 
6.  Alf-Inge Steindal 14,100 6 14 
7.  Kristian Hausken 16,800 3 13 
8.  Magne Ruud 14,100 5 12 
9.  Frode Pedersen 14,200 4 11 
10.  Dan Andre Aarsvold 13,200 4 10 
11.  Magne Møksvold 12,900 4
12.  Ove Salthammer 12,700 4
13.  Kurt Haraldseid 12,200 4
14.  Magne Vorland 10,600 3
15.  Odd Arne Kjørlien 7,500 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 7,700  Karmsundet
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 3,700  Karmsundet
3.  Tore Jan Skeie Lyr 3,600  Karmsundet