Resultater V-6 nr. 3 - 2011-03-27

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Stein Rune Tveit 18,000 4 3 25,00 
2.  Arne Økland 16,700 6 2 24,70 
3.  Berge Kallevik 15,700 3 1 19,70 
4.  Odd Arve Gunderstad 13,100 5 18,10 
5.  Jostein Lundal 9,600 7 16,60 
6.  Øyvind Rykke 10,100 4 14,10 
7.  Alf-Inge Steindal 10,800 3 13,80 
7.  Geir Tveit 8,800 5 13,80 
8.  Kurt Haraldseid 8,600 5 13,60 
9.  Tore Jan Skeie 9,150 4 13,15 
10.  Joakim Kristoffersen 4,800 3 7,80 
11.  Helge Melhus 1,800 3 4,80 
11.  Ove Salthammer 3,800 1 4,80 
12.  Dan Andre Aarsvold 1,000 2 3,00 
13.  Thor Larsen 1,050 1 2,05 
14.  Odd Arne Kjørlien 0,650 1 1,65 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Stein Rune Tveit Torsk 4,100  Karmsundet
2.  Arne Økland Torsk 3,150  Karmsundet
3.  Berge Kallevik Torsk 2,900  Karmsundet