Resultater V-6 nr. 3 - 2007-03-31

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Tore Jan Skeie 16,150 9 34,15 
2.  Frode Vikshåland 18,400 7 32,40 
3.  Odd Arve Gunderstad 21,100 5 31,10 
4.  Jostein Lundal 15,900 6 3 30,90 
5.  Øyvind Rykke 14,400 6 2 28,40 
6.  Kjetil Guttormsen 12,300 7 26,30 
7.  Helge Melhus 14,000 6 26,00 
8.  Ove Salthammer 15,800 4 23,80 
9.  Magne Møksvold 10,400 5 1 21,40 
10.  Johnny Svendsen 9,600 5 19,60 
11.  Odd Arne Kjørlien 8,800 5 18,80 
12.  Alf-Inge Steindal 8,350 5 18,35 
13.  Hilde Skiffard 8,850 4 16,85 
14.  Alf Bjerkvik 9,200 3 15,20 
15.  Svein Harald Eriksson 7,900 3 13,90 
16.  Svenn Jørund Kolstø 4,250 4 12,25 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Jostein Lundal Torsk 5,100  Karmsundet
2.  Øyvind Rykke Torsk 4,950  Karmsundet
3.  Magne Møksvold Torsk 3,450  Karmsundet