Resultater V-6 nr. 5 -

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Møksvold 24,700 0 3 27,70 
2.  Stein Rune Tveit 19,100 0 19,10 
3.  Kristian Hausken 18,000 0 18,00 
4.  Alf-Inge Steindal 17,950 0 17,95 
5.  Ivar Gustavsen 16,100 0 16,10 
6.  Magne Vorland 13,550 0 13,55 
7.  Odd Arve Gunderstad 10,000 0 10,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Møksvold Torsk 13,000  Veahavet