Resultater V-6 nr. 5 - 2018-06-24

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Møksvold 24,700 0 3 20 
2.  Stein Rune Tveit 19,100 0 18 
3.  Kristian Hausken 18,000 0 17 
4.  Alf-Inge Steindal 17,950 0 16 
5.  Ivar Gustavsen 16,100 0 15 
6.  Magne Vorland 13,550 0 14 
7.  Odd Arve Gunderstad 10,000 0 13 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Møksvold Torsk 13,000  Veahavet