Resultater V-6 nr. 1 - 2012-02-05

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kurt Haraldseid 32,500 3 2+1 20 
2.  Ole K. Widding 19,900 6 3 18 
3.  Ove Salthammer 19,700 4 17 
4.  Odd Arve Gunderstad 15,650 6 16 
5.  Stein Rune Tveit 15,100 6 15 
6.  Arne Økland 13,600 5 14 
7.  Dan Andre Aarsvold 11,500 7 13 
8.  Thor Larsen 15,500 3 12 
9.  Magne Møksvold 10,850 7 11 
10.  Gustav Møller 14,550 3 10 
11.  Berge Kallevik 12,500 5
12.  Tore Jan Skeie 11,300 6
13.  Jostein Lundal 13,200 4
14.  Øystein Ingvaldsen 11,850 5
15.  Geir Tveit 11,600 4
16.  Magne Ruud 10,800 4
17.  Odd Arne Kjørlien 11,100 3
18.  Alf-Inge Steindal 9,700 4
19.  Mikal Ruud 10,600 3
20.  Nils Gunnar Lekven 0,000 0

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Ole K. Widding Lange 5,700 
2.  Kurt Haraldseid Torsk 5,600 
3.  Kurt Haraldseid Torsk 5,600