Resultater V-6 nr. 3 - 2012-03-25

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Ole K. Widding 25,720 5 20 
2.  Dan Andre Aarsvold 22,600 3 3+2 18 
3.  Odd Arne Kjørlien 21,560 5 17 
4.  Kurt Haraldseid 20,260 4 16 
5.  Odd Arve Gunderstad 13,840 4 15 
6.  Mikal Ruud 12,520 5 14 
7.  Tore Jan Skeie 12,960 4 13 
8.  Magne Ruud 13,060 3 12 
9.  Magne Møksvold 12,320 2 1 11 
10.  Berge Kallevik 10,940 4 10 
11.  Joakim Kristoffersen 8,400 4
12.  Jostein Lundal 7,100 3
13.  Stein Rune Tveit 7,300 2
14.  Alf-Inge Steindal 5,720 3
15.  Gustav Møller 4,680 4
16.  Thor Einar Davick 4,780 3
17.  Ove Salthammer 2,470 2
18.  Geir Tveit 0,000 0
18.  Arne Økland 0,000 0

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Dan Andre Aarsvold Brosme 8,780 
2.  Dan Andre Aarsvold Brosme 7,660 
3.  Magne Møksvold Brosme 6,740