Resultater V-6 nr. 6 - 2014-10-19

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kurt Haraldseid 17,700 8 3 20 
2.  Ivar Gustavsen 15,850 6 1 18 
3.  Stein Rune Tveit 8,400 9 2 17 
4.  Odd Arve Gunderstad 9,900 8 16 
5.  Alf-Inge Steindal 9,500 7 15 
6.  Kristian Hausken 7,550 8 14 
7.  Thor Larsen 7,700 6 13 
8.  Geir Tveit 6,200 6 12 
9.  Magne Møksvold 5,700 6 11 
10.  Magne Ruud 4,450 7 10 
11.  Dan Andre Aarsvold 7,400 4
12.  Magne Vorland 6,000 5
13.  Mikal Ruud 4,550 4

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 5,200  Karmsundet
2.  Stein Rune Tveit Torsk 2,150  Karmsundet
3.  Ivar Gustavsen Torsk 2,100  Karmsundet