Resultater V-6 nr. 4 - 2013-05-26

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Ruud 21,200 5 3+1 30,20 
2.  Geir Tveit 19,500 5 2 26,50 
3.  Odd Arve Gunderstad 20,800 4 24,80 
4.  Stein Rune Tveit 16,600 4 20,60 
5.  Berge Kallevik 16,950 3 19,95 
6.  Alf-Inge Steindal 15,700 4 19,70 
7.  Ove Salthammer 11,450 3 14,45 
8.  Kurt Haraldseid 11,000 3 14,00 
9.  Tore Jan Skeie 8,500 4 12,50 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Ruud Kveite 5,000  Karmsundet
2.  Geir Tveit Torsk 3,800  Karmsundet
3.  Magne Ruud Torsk 3,750  Karmsundet