Resultater V-6 nr. 4 - 2009-06-07

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Helge Melhus 18,100 5 2 25,10 
2.  Odd Arve Gunderstad 15,600 4 19,60 
3.  Berge Kallevik 16,000 3 19,00 
4.  Kristian Lassesen 13,750 4 1 18,75 
5.  Tore Jan Skeie 12,750 5 17,75 
6.  Kurt Haraldseid 11,650 2 3 16,65 
7.  Øyvind Rykke 12,100 4 16,10 
8.  Alf-Inge Steindal 12,550 3 15,55 
9.  Jostein Lundal 11,100 4 15,10 
10.  Johnny Svendsen 8,800 5 13,80 
11.  Stein Rune Tveit 8,050 3 11,05 
12.  Hilde Skiffard 5,750 4 9,75 
13.  Magne Møksvold 6,500 3 9,50 
14.  Geir Tveit 6,400 3 9,40 
15.  Odd Arne Kjørlien 4,350 4 8,35 
16.  Johannes Heggebø 4,000 2 6,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 5,450  Urter
2.  Helge Melhus Torsk 3,600  Urter
3.  Kristian Lassesen Torsk 3,300  Urter