Resultater V-6 nr. 2 - 2017-04-09

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Alf-Inge Steindal 16,000 5 3+2 26,00 
2.  Stein Rune Tveit 16,100 5 21,10 
3.  Ivar Gustavsen 12,450 6 18,45 
4.  Lars Jørgen Insulan 11,500 3 1 15,50 
5.  Magne Møksvold 6,400 8 14,40 
6.  Kurt Haraldseid 9,650 3 12,65 
7.  Berge Kallevik 4,200 3 7,20 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Alf-Inge Steindal Torsk 2,650  Karmsundet
2.  Alf-Inge Steindal Torsk 2,050  Karmsundet
3.  Lars Jørgen Insulan Sei 1,900  Karmsundet