Storfisk-konkurranse 2018

Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 100,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!

Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.

Sammenlagt

Nr. Navn To Se La Br Ly Hy Kv St Åp P
1. Magne Vorland 41 47 25 0 0 44 0 0 0 157
2. Odd Arve Gunderstad 49 19 0 0 60 0 0 0 0 128
3. Stein Rune Tveit 10 0 0 0 22 22 0 0 0 54
4. Magne Møksvold 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
5. Ivar Gustavsen 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
6. Alf-Inge Steindal 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Torsk (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 19,440 Karmsundet Makrell 2018-01-12 25
Odd Arve Gunderstad 12,050 Skudenes Pilk 2018-02-07 22
Odd Arve Gunderstad 11,560 Skudenes Pilk 2018-02-04 19
Magne Vorland 10,700 Karmsundet Pilk 2018-01-26 16
Magne Møksvold 9,550 Karmsundet Makrell 2018-02-18 14
Alf-Inge Steindal 8,700 Karmsundet Makrell/Reke 2018-02-04 12
Stein Rune Tveit 8,100 Karmsundet Makrell 2018-02-04 10
Odd Arve Gunderstad 7,850 Skudenes Gummimakk 2018-02-04 8
Magne Møksvold 6,300 Karmsundet Makrell/Reke 2018-02-04 7
Magne Møksvold 6,100 Karmsundet Shad 2018-02-10 6
5
4
3
2
1

Sei (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 3,580 Karmsundet Makrell 2018-02-18 25
Magne Vorland 3,050 Skudenes Gummimakk 2018-02-07 22
Odd Arve Gunderstad 2,740 Skudenes Gummimakk 2018-02-07 19
Ivar Gustavsen 2,100 Karmsundet Makrell 2018-02-04 16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lange (20 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 12,000 Karmsundet Makrell 2018-02-18 25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Brosme (13 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lyr (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Odd Arve Gunderstad 5,120 Skudenes Pilk 2018-01-26 25
Stein Rune Tveit 3,630 Karmsundet Makrell 2018-02-04 22
Odd Arve Gunderstad 3,320 Skudenes Pilk 2018-01-26 19
Odd Arve Gunderstad 2,730 Skudenes Gummimakk 2018-02-07 16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Hyse (3,5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 3,100 Karmsundet Makrell 2018-01-12 25
Stein Rune Tveit 2,970 Karmsundet Makrell 2018-02-04 22
Magne Vorland 2,800 Karmsund Makrell 2018-01-12 19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Kveite (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Gråsteinbit (5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Åpen klasse

Fiskeslag Navn Vekt Plass Agn Dato % KR P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Innmeldinger

Til toppen av side

Dato Navn Fiskeslag Vekt Agn Plass
2018-02-18 Magne Vorland Lange 12,000 Makrell Karmsundet
2018-02-18 Magne Møksvold Torsk 9,550 Makrell Karmsundet
2018-02-18 Magne Vorland Sei 3,580 Makrell Karmsundet
2018-02-10 Magne Møksvold Torsk 6,100 Shad Karmsundet
2018-02-10 Magne Møksvold Torsk 5,220 Reke Karmsundet
2018-02-10 Magne Møksvold Torsk 5,180 Reke Karmsundet
2018-02-07 Odd Arve Gunderstad Torsk 12,050 Pilk Skudenes
2018-02-07 Magne Vorland Sei 3,050 Gummimakk Skudenes
2018-02-07 Odd Arve Gunderstad Sei 2,740 Gummimakk Skudenes
2018-02-07 Odd Arve Gunderstad Lyr 2,730 Gummimakk Skudenes
2018-02-04 Odd Arve Gunderstad Torsk 11,560 Pilk Skudenes
2018-02-04 Alf-Inge Steindal Torsk 8,700 Makrell/Reke Karmsundet
2018-02-04 Stein Rune Tveit Torsk 8,100 Makrell Karmsundet
2018-02-04 Odd Arve Gunderstad Torsk 7,850 Gummimakk Skudenes
2018-02-04 Magne Møksvold Torsk 6,300 Makrell/Reke Karmsundet
2018-02-04 Stein Rune Tveit Lyr 3,630 Makrell Karmsundet
2018-02-04 Stein Rune Tveit Hyse 2,970 Makrell Karmsundet
2018-02-04 Ivar Gustavsen Sei 2,100 Makrell Karmsundet
2018-01-26 Magne Vorland Torsk 10,700 Pilk Karmsundet
2018-01-26 Odd Arve Gunderstad Lyr 5,120 Pilk Skudenes
2018-01-26 Odd Arve Gunderstad Lyr 3,320 Pilk Skudenes
2018-01-12 Magne Vorland Torsk 19,440 Makrell Karmsundet
2018-01-12 Magne Vorland Hyse 3,100 Makrell Karmsundet
2018-01-12 Magne Vorland Hyse 2,800 Makrell Karmsund

Regler storfisk-konkurranse

Til toppen av side

I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8 fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt, kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største, 11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3 fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr. 1/1 hvert år).

Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.

Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.

Kun fiske fra båt er tellende i konkurransen! Dorging er ikke tillatt!
Kun fiske med 1 stang om gangen.
Kun 3 oppheng tillatt! (pilk + 2 oppheng (enkelkroker), eller lodd med 3 oppheng (3 enkelkroker).
Minste pilk/lodd vekt er 100 gr.

Både fisk som er tatt på private turer og turer arrangert i klubbsammenheng i nærområdet kan meldes inn. Det er satt en fiskegrense hvor fisket kan foregå i (se kart). Følgende arter er med i konkurransen:
Torsk, Sei, Lange, Brosme, Lyr, Hyse, Kveite, Steinbit (Gråsteinbit) og åpen klasse.

Fredet fisk (pr. 2012: Ål, Brugde, Pigghå og Håbrann) teller ikke i Storfiskkonkurransen!

Kveite under minstemål (pr. 2012: 80 cm) kan telle i Storfiskkonkurransen dersom den veies og gjenutsettes (C&R).

Det vil bli premiert 1-5 plass og vil bli tellende i "Årets Fisker"
1. premie - Fiskeutstyr
2. premie - Fiskeutstyr
3. premie - Fiskeutstyr
4. premie - Fiskeutstyr
5. premie - Fiskeutstyr

Det blir også premier til størst fisk i hver klasse + en premie som trekkes mellom 2-12 plass i hver klasse.

Det vil bli en påmeldingsavgift på kr 100,- pr. deltager som må være betalt før første fisk blir påmeldt.
Betaling kan gjøres til konto 3315.61.02615 (husk å merke innbetalingen med navn) eller til Alf-Inge Steindal.

Medlemsbilde
All fisk som er fisket innenfor kartområdet kan meldes inn i konkurransen

Resultater for 2012 her.
Resultater for 2011 her.
Resultater for 2010 her.
Resultater for 2009 her.