Resultater V-6 nr. 6 - 2018-10-07

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kristian Hausken 18,250 11 3 20 
2.  Alf-Inge Steindal 26,100 3 1 18 
3.  Stein Rune Tveit 18,000 6 17 
4.  Magne Vorland 17,550 5 16 
5.  Ivar Gustavsen 15,250 5 2 15 
6.  Magne Møksvold 10,500 4 14 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kristian Hausken Gråsteinbit 4,075  Karmsundet
2.  Ivar Gustavsen Hyse 2,250  Karmsundet
3.  Alf-Inge Steindal Hyse 2,150  Karmsundet