Resultater V-6 nr. 1 - 2009-02-15

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Berge Kallevik 24,500 5 3+2 34,50 
2.  Arne Økland 19,900 4 23,90 
3.  Kjell Knutsen 20,800 3 23,80 
4.  Øyvind Rykke 19,200 3 22,20 
5.  Ove Salthammer 18,750 2 20,75 
6.  Odd Arve Gunderstad 16,650 4 20,65 
7.  Johnny Svendsen 16,300 3 19,30 
8.  Helge Melhus 13,300 5 18,30 
9.  Tore Jan Skeie 9,100 7 16,10 
10.  Jostein Lundal 11,700 4 15,70 
11.  Magne Møksvold 7,850 5 12,85 
12.  Odd Arne Kjørlien 9,600 3 12,60 
13.  Stein Rune Tveit 6,800 4 1 11,80 
14.  Alf-Inge Steindal 7,800 3 10,80 
15.  Geir Tveit 7,400 3 10,40 
16.  Rolf Knutsen 2,900 1 3,90 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Berge Kallevik Torsk 3,900  Karmsundet
2.  Berge Kallevik Torsk 3,100  Karmsundet
3.  Stein Rune Tveit Kveite 3,000  Karmsundet