Resultater V-6 nr. 6 - 2011-10-30

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Stein Rune Tveit 12,700 9 21,70 
2.  Odd Arve Gunderstad 15,300 6 21,30 
3.  Tore Jan Skeie 11,900 6 2 19,90 
4.  Ove Salthammer 12,450 6 18,45 
5.  Jostein Lundal 10,800 7 17,80 
6.  Geir Tveit 8,450 7 1 16,45 
7.  Odd Arne Kjørlien 10,200 6 16,20 
8.  Arne Økland 6,900 5 3 14,90 
9.  Alf-Inge Steindal 6,700 6 12,70 
10.  Kurt Haraldseid 6,700 5 11,70 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Arne Økland Torsk 4,400  Karmsundet
2.  Tore Jan Skeie Hyse 2,750  Karmsundet
3.  Geir Tveit Hyse 2,700  Karmsundet