Resultater V-6 2007

Sammenlagt

Nr.  Navn V6 - 1 V6 - 2 V6 - 3 V6 - 4 V6 - 5 V6 - 6 Totalt 
1.  Tore Jan Skeie 30,45 25,70 34,15 15,30 33,80 45,20 143,60 
2.  Odd Arve Gunderstad 27,20 42,60 31,10 28,90 27,10 - 129,80 
3.  Jostein Lundal 21,95 38,90 30,90 14,20 30,75 22,80 123,35 
4.  Alf-Inge Steindal 31,20 34,90 18,35 23,40 30,95 0,00 120,45 
5.  Frode Vikshåland 31,05 23,80 32,40 - - 27,60 114,85 
6.  Helge Melhus 20,60 30,80 26,00 0,00 28,35 - 105,75 
7.  Ove Salthammer 20,90 26,25 23,80 - - 25,60 96,55 
8.  Alf Bjerkvik 28,20 21,10 15,20 0,00 26,25 - 90,75 
9.  Øyvind Rykke 18,20 - 28,40 10,90 28,80 - 86,30 
10.  Arne Økland 19,25 26,30 - 18,70 18,60 14,70 82,85 
11.  Magne Møksvold 17,10 13,40 21,40 - - 21,80 73,70 
12.  Johnny Svendsen 21,30 32,60 19,60 - - - 73,50 
13.  Hilde Skiffard - - 16,85 - 31,20 22,10 70,15 
14.  Berge Kallevik 23,50 - - 33,10 - - 56,60 
15.  Guido Mastretta 32,50 23,70 - - - - 56,20 
16.  Odd Arne Kjørlien 11,10 18,10 18,80 - - - 48,00 
17.  Thor E. Håkonsen 26,90 17,10 - - - - 44,00 
18.  Jan Thorsen 24,80 12,60 - - - - 37,40 
19.  Svein A. Våge 10,30 20,10 - - - - 30,40 
20.  Kjetil Guttormsen - - 26,30 - - - 26,30 
21.  Kjell Knutsen - 22,70 - 0,00 - - 22,70 
22.  Kjell Steffensen 20,60 - - - - - 20,60 
23.  Birger Bjelland - - - - - 18,40 18,40 
24.  Rune Westre - 16,00 - - - - 16,00 
25.  Svein Harald Eriksson - - 13,90 - - - 13,90 
26.  Svenn Jørund Kolstø - - 12,25 - - - 12,25 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Tur Fangststed
1.  Guido Mastretta Torsk 7,600  V-6 nr. 1 Karmsundet
2.  Berge Kallevik Torsk 7,550  V-6 nr. 4
3.  Tore Jan Skeie Brosme 6,450  V-6 nr. 4
4.  Jostein Lundal Torsk 6,100  V-6 nr. 2 Karmsundet
5.  Alf-Inge Steindal Torsk 5,750  V-6 nr. 2 Karmsundet