Storfisk-konkurranse 2021

Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 100,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!

Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.

Resultater for 2020 her.

Sammenlagt

Nr. Navn To Se La Br Ly Hy Kv St Åp P
1. Stein Rune Tveit 41 0 0 0 22 0 0 0 0 63
2. Berge Kallevik 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
3. Odd Arve Gunderstad 14 0 0 0 0 25 0 0 0 39
4. Ivar Gustavsen 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
4. Magne Vorland 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
5. Arne Viste 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
5. Magne Møksvold 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22

Torsk (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Berge Kallevik 11,650 Karmsundet Pilk 2021-01-03 25
Stein Rune Tveit 11,600 Karmsundet Pilk 2021-01-03 22
Stein Rune Tveit 10,400 Karmsundet Pilk 2021-01-03 19
Berge Kallevik 6,360 Karmsundet Pilk 2021-01-03 16
Odd Arve Gunderstad 5,980 Vestsiden Makrell/reke 2021-01-04 14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Sei (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lange (20 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Ivar Gustavsen 8,300 Vestsiden Makrell 2021-01-04 25
Arne Viste 7,800 Vestsiden Makrell 2021-01-04 22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Brosme (13 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lyr (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 10,090 Espevær Eddy Yelly 2021-01-03 25
Stein Rune Tveit 2,790 Karmsundet Tobis 2021-01-03 22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Hyse (3,5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Odd Arve Gunderstad 2,980 Vestsiden Makrell/reke 2021-01-04 25
Magne Møksvold 2,800 Røvær Reke 2021-01-03 22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Kveite (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Gråsteinbit (5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Åpen klasse

Fiskeslag Navn Vekt Plass Agn Dato % KR P
25
22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Innmeldinger

Til toppen av side

Dato Navn Fiskeslag Vekt Agn Plass
2021-01-04 Ivar Gustavsen Lange 8,300 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Arne Viste Lange 7,800 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Torsk 5,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Hyse 2,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 11,650 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 11,600 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 10,400 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Vorland Lyr 10,090 Eddy Yelly Espevær
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 6,360 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Møksvold Hyse 2,800 Reke Røvær
2021-01-03 Stein Rune Tveit Lyr 2,790 Tobis Karmsundet

Regler storfisk-konkurranse

Til toppen av side

I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8 fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt, kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største, 11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3 fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr. 1/1 hvert år).

Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.

Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.

Kun fiske fra båt er tellende i konkurransen! Dorging er ikke tillatt!
Kun fiske med 1 stang om gangen.
Kun 3 oppheng tillatt! (pilk + 2 oppheng (enkelkroker), eller lodd med 3 oppheng (3 enkelkroker).
Minste pilk/lodd vekt er 100 gr.

Både fisk som er tatt på private turer og turer arrangert i klubbsammenheng i nærområdet kan meldes inn. Det er satt en fiskegrense hvor fisket kan foregå i (se kart). Følgende arter er med i konkurransen:
Torsk, Sei, Lange, Brosme, Lyr, Hyse, Kveite, Steinbit (Gråsteinbit) og åpen klasse.

Fredet fisk (pr. 2012: Ål, Brugde, Pigghå og Håbrann) teller ikke i Storfiskkonkurransen!

Kveite under minstemål (pr. 2012: 80 cm) kan telle i Storfiskkonkurransen dersom den veies og gjenutsettes (C&R).

Det vil bli premiert 1-5 plass og vil bli tellende i "Årets Fisker"
1. premie - Fiskeutstyr
2. premie - Fiskeutstyr
3. premie - Fiskeutstyr
4. premie - Fiskeutstyr
5. premie - Fiskeutstyr

Det blir også premier til størst fisk i hver klasse + en premie som trekkes mellom 2-12 plass i hver klasse.

Det vil bli en påmeldingsavgift på kr 100,- pr. deltager som må være betalt før første fisk blir påmeldt.
Betaling kan gjøres til konto 3315.61.02615 (husk å merke innbetalingen med navn) eller til Alf-Inge Steindal.

Medlemsbilde
All fisk som er fisket innenfor kartområdet kan meldes inn i konkurransen

Resultater for 2012 her.
Resultater for 2011 her.
Resultater for 2010 her.
Resultater for 2009 her.