Storfisk-konkurranse 2021

Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 100,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!

Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.

Resultater for 2020 her.

Sammenlagt

Nr. Navn To Se La Br Ly Hy Kv St Åp P
1. Stein Rune Tveit 32 42 43 0 27 0 55 48 0 247
2. Odd Arve Gunderstad 17 66 27 0 25 45 30 0 30 240
3. Helge Melhus 0 20 13 20 49 20 41 36 0 199
4. Alf-Inge Steindal 0 10 19 52 0 21 0 7 49 158
5. Magne Vorland 14 0 0 44 47 0 0 25 25 155
6. Berge Kallevik 19 0 16 0 2 43 13 0 22 115
7. Nils Gunnar Lekven 63 0 5 0 0 0 0 0 18 86
8. Ivar Gustavsen 0 0 14 28 0 0 0 0 0 42
9. Per Magne Tengs 8 10 4 0 5 0 0 0 0 27
10. Magne Møksvold 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
11. Helge Håland 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
12. Arne Viste 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
13. Jarle Erdalsdal 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
14. Kristine Lekven 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Torsk (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Nils Gunnar Lekven 15,700 Skudenes Pilk 2021-03-09 25
Nils Gunnar Lekven 12,800 Skudenes Pilk 2021-03-09 22
Berge Kallevik 11,650 Karmsundet Pilk 2021-01-03 19
Stein Rune Tveit 11,600 Karmsundet Pilk 2021-01-03 16
Stein Rune Tveit 10,400 Karmsundet Pilk 2021-01-03 14
Nils Gunnar Lekven 9,780 Skudenes Pilk 2021-03-18 12
Odd Arve Gunderstad 9,550 Skudenes Pilk 2021-03-18 10
Magne Vorland 8,520 Espevær Pilk 2021-02-12 8
Odd Arve Gunderstad 8,480 Vestsiden Gummi makk 2021-12-23 7
Magne Vorland 8,460 Karmsundet Makrell 2021-05-16 6
Per Magne Tengs 8,100 Karmsundet Shad 2021-02-07 5
Nils Gunnar Lekven 7,850 Karmsundet Pilk 2021-03-07 4
Per Magne Tengs 7,760 Karmsundet Makrell 2021-02-11 3
Stein Rune Tveit 7,600 Karmsundet Pilk 2021-02-27 2
Kristine Lekven 7,380 Karmsundet Pilk 2021-02-21 1

Sei (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Odd Arve Gunderstad 5,890 Bømlafjorden Gummimakk 2021-11-14 25
Odd Arve Gunderstad 5,620 Bømlafjorden Gummimakk 2021-11-14 22
Odd Arve Gunderstad 5,540 Bømlafjorden Gummi makk 2021-11-14 19
Stein Rune Tveit 5,270 Bømlafjorden Gummi makk 2021-06-12 16
Stein Rune Tveit 4,700 Bømlafjorden Makrell 2021-11-20 14
Stein Rune Tveit 4,250 Bømlafjorden Gummimakk 2021-09-05 12
Per Magne Tengs 3,550 Vestsiden Gummimakk 2021-04-11 10
Helge Melhus 3,470 Bømlafjorden Gummimakk 2021-06-12 8
Helge Melhus 3,270 Bømlafjorden Gummimakk 2021-06-12 7
Alf-Inge Steindal 3,100 Valevåg Gummimakk 2021-02-28 6
Helge Melhus 3,080 Bømlafjorden Gummimakk 2021-06-12 5
Alf-Inge Steindal 1,950 Valevåg Gummimakk 2021-02-28 4
3
2
1

Lange (20 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Stein Rune Tveit 19,800 Bømlafjorden Makrell 2021-11-19 25
Odd Arve Gunderstad 15,600 Bømlafjorden Makrell 2021-11-19 22
Alf-Inge Steindal 12,480 Boknafjorden Makrell 2021-07-25 19
Berge Kallevik 8,650 Boknafjorden Sei 2021-04-11 16
Ivar Gustavsen 8,300 Vestsiden Makrell 2021-01-04 14
Arne Viste 7,800 Vestsiden Makrell 2021-01-04 12
Stein Rune Tveit 6,820 Bømlafjorden Makrell 2021-11-21 10
Stein Rune Tveit 6,700 Bømlafjorden Makrell 2021-11-20 8
Helge Melhus 6,680 Skudenes Makrell 2021-04-12 7
Helge Melhus 5,270 Karmsundet Makrell 2021-06-24 6
Nils Gunnar Lekven 4,300 Skudenes Pilk 2021-03-09 5
Per Magne Tengs 4,000 Vestsiden Pilk 2021-05-07 4
Odd Arve Gunderstad 2,400 Vestsiden Makrell/Reke 2021-09-05 3
Odd Arve Gunderstad 2,300 Vestsiden Makrell/Reke 2021-08-11 2
1

Brosme (13 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 12,160 Nedstrandsfjorden Makrell 2021-02-10 25
Alf-Inge Steindal 11,530 Boknafjorden Makrell 2021-07-25 22
Magne Vorland 10,460 Nedstrandsfjorden Makrell 2021-02-06 19
Alf-Inge Steindal 9,820 Karmsundet Makrell 2021-04-16 16
Alf-Inge Steindal 9,600 Boknafjorden Sei 2021-04-11 14
Ivar Gustavsen 9,530 Karmsundet Makrell 2021-08-28 12
Ivar Gustavsen 8,760 Karmsundet Makrell 2021-08-28 10
Helge Melhus 8,320 Bømlafjorden Makrell 2021-11-14 8
Helge Melhus 8,010 Skudenes Makrell 2021-04-12 7
Ivar Gustavsen 8,000 Vindafjorden Makrell 2021-09-04 6
Helge Melhus 7,660 Bømlafjorden Makrell 2021-11-14 5
4
3
2
1

Lyr (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 10,090 Espevær Eddy Yelly 2021-01-03 25
Magne Vorland 9,330 Karmsundet Shad 2021-04-27 22
Stein Rune Tveit 7,155 Karmsundet Jigg 2021-04-26 19
Helge Melhus 7,080 Karmsundet Jigg 2021-06-19 16
Helge Melhus 6,880 Karmsundet Jigg 2021-04-18 14
Odd Arve Gunderstad 5,920 Vestsiden Gummimakk 2021-05-08 12
Helge Melhus 5,780 Karmsundet Jigg 2021-04-25 10
Stein Rune Tveit 5,740 Karmsundet Gummimakk 2021-02-07 8
Odd Arve Gunderstad 5,550 Skudenes Gummimakk 2021-03-23 7
Odd Arve Gunderstad 5,400 Vestsiden Gummimakk 2021-05-08 6
Helge Melhus 4,700 Karmsundet Gummimakk 2021-02-01 5
Helge Melhus 4,610 Karmsundet eddy yelly 2021-06-20 4
Per Magne Tengs 4,300 Vestsiden Gummimakk 2021-04-27 3
Berge Kallevik 4,200 Karmsundet Shad 2021-12-24 2
Per Magne Tengs 4,200 Vestsiden Gummimakk 2021-04-27 2

Hyse (3,5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Odd Arve Gunderstad 2,980 Vestsiden Makrell/reke 2021-01-04 25
Magne Møksvold 2,800 Røvær Reke 2021-01-03 22
Berge Kallevik 2,500 Vestsiden Pilk 2021-06-24 19
Odd Arve Gunderstad 2,220 Vestsiden Pilk 2021-06-24 16
Berge Kallevik 2,200 Urter Pilk 2021-07-25 14
Helge Melhus 2,180 Karmsundet Makrell 2021-03-20 12
Berge Kallevik 2,150 Vestsiden Pilk 2021-06-24 10
Alf-Inge Steindal 2,080 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-17 8
Alf-Inge Steindal 1,935 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-17 7
Alf-Inge Steindal 1,920 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-17 6
Helge Melhus 1,850 Vestsiden Pilk 2021-06-26 5
Odd Arve Gunderstad 1,840 Vestsiden Pilk 2021-04-15 4
Helge Melhus 1,730 Vestsiden Pilk 2021-06-26 3
2
1

Kveite (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Stein Rune Tveit 13,650 Karmsundet Jigg 2021-04-25 25
Helge Melhus 11,040 Karmsundet Jigg 2021-05-02 22
Helge Melhus 7,660 Karmsundet Jigg 2021-04-03 19
Stein Rune Tveit 6,515 Karmsundet Shad 2021-04-11 16
Stein Rune Tveit 5,820 Karmsundet Jigg 2021-04-25 14
Odd Arve Gunderstad 2,230 Vestsiden Makrell/Reke 2021-08-11 12
Odd Arve Gunderstad 2,220 Vestsiden Pilk 2021-04-27 10
Odd Arve Gunderstad 2,010 Vestsiden pilk 2021-06-24 8
Berge Kallevik 1,870 Vestsiden Pilk 2021-05-27 7
Berge Kallevik 1,300 Vestsiden Pilk 2021-06-26 6
5
4
3
2
1

Gråsteinbit (5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 3,430 Karmsundet Makrell 2021-05-16 25
Stein Rune Tveit 2,970 Karmsundet Jigg 2021-05-22 22
Helge Håland 2,940 Karmsundet Makrell 2021-02-03 19
Stein Rune Tveit 2,865 Karmsundet Shad 2021-04-18 16
Helge Melhus 2,670 Karmsundet Jigg 2021-04-18 14
Helge Melhus 2,460 Karmsundet Jigg 2021-04-18 12
Stein Rune Tveit 2,430 Karmsundet Jigg 2021-05-22 10
Helge Melhus 2,430 Karmsundet Jigg 2021-04-10 10
Alf-Inge Steindal 1,130 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-12 7
6
5
4
3
2
1

Åpen klasse

Fiskeslag Navn Vekt Plass Agn Dato % KR P
Gråhai Magne Vorland 16,450 Ålfjorden Makrell 2021-03-07 155,19 25
Sypike Berge Kallevik 0,310 Urter Pilk 2021-07-25 95,38 22
Hågjel Alf-Inge Steindal 1,400 Ålfjorden Makrell 2021-10-23 92,11 19
Sandflyndre Nils Gunnar Lekven 0,924 Karmsundet Makrell 2021-01-29 85,4 16
Rødspette Alf-Inge Steindal 3,480 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-02 83,55 14
Knurr Odd Arve Gunderstad 0,626 Vestsiden Pilk 2021-06-26 82,59 12
Rødspette Alf-Inge Steindal 3,420 Karmsundet Makrell/reke 2021-07-17 82,11 10
Tobis Odd Arve Gunderstad 0,176 Vestsiden pilk 2021-06-26 79,28 8
Tobis Odd Arve Gunderstad 0,176 Vestsiden Sjøflue 2021-04-27 79,28 7
Hågjel Alf-Inge Steindal 1,170 Bømlafjorden Makrell 2021-10-17 76,97 6
Breiflabb Jarle Erdalsdal 15,300 Bømlafjorden Makrell 2021-05-22 71,83 5
Spisskate Jarle Erdalsdal 10,000 Bømlafjorden Makrell 2021-05-08 71,68 4
Knurr Odd Arve Gunderstad 0,485 Vestsiden Pilk 2021-05-27 63,98 3
Hvitting Nils Gunnar Lekven 1,260 Karmsundet Makrell/reke 2021-03-07 62,38 2
1

Innmeldinger

Til toppen av side

Dato Navn Fiskeslag Vekt Agn Plass
2021-12-24 Berge Kallevik Lyr 4,200 Shad Karmsundet
2021-12-23 Odd Arve Gunderstad Torsk 8,480 Gummi makk Vestsiden
2021-11-21 Stein Rune Tveit Lange 6,820 Makrell Bømlafjorden
2021-11-20 Stein Rune Tveit Lange 6,700 Makrell Bømlafjorden
2021-11-20 Stein Rune Tveit Sei 4,700 Makrell Bømlafjorden
2021-11-20 Stein Rune Tveit Sei 4,100 Gummi makk Bømlafjorden
2021-11-19 Stein Rune Tveit Lange 19,800 Makrell Bømlafjorden
2021-11-19 Odd Arve Gunderstad Lange 15,600 Makrell Bømlafjorden
2021-11-14 Helge Melhus Brosme 8,320 Makrell Bømlafjorden
2021-11-14 Helge Melhus Brosme 7,660 Makrell Bømlafjorden
2021-11-14 Odd Arve Gunderstad Sei 5,890 Gummimakk Bømlafjorden
2021-11-14 Odd Arve Gunderstad Sei 5,620 Gummimakk Bømlafjorden
2021-11-14 Odd Arve Gunderstad Sei 5,540 Gummi makk Bømlafjorden
2021-10-23 Alf-Inge Steindal Brosme 8,960 Makrell Ålfjorden
2021-10-23 Alf-Inge Steindal Hågjel 1,400 Makrell Ålfjorden
2021-10-17 Alf-Inge Steindal Hågjel 1,170 Makrell Bømlafjorden
2021-09-05 Stein Rune Tveit Sei 4,250 Gummimakk Bømlafjorden
2021-09-05 Odd Arve Gunderstad Lange 2,400 Makrell/Reke Vestsiden
2021-09-04 Ivar Gustavsen Brosme 8,000 Makrell Vindafjorden
2021-08-28 Ivar Gustavsen Brosme 9,530 Makrell Karmsundet
2021-08-28 Ivar Gustavsen Brosme 8,760 Makrell Karmsundet
2021-08-11 Odd Arve Gunderstad Lange 2,300 Makrell/Reke Vestsiden
2021-08-11 Odd Arve Gunderstad Kveite 2,230 Makrell/Reke Vestsiden
2021-07-25 Alf-Inge Steindal Lange 12,480 Makrell Boknafjorden
2021-07-25 Alf-Inge Steindal Brosme 11,530 Makrell Boknafjorden
2021-07-25 Berge Kallevik Hyse 2,200 Pilk Urter
2021-07-25 Berge Kallevik Sypike 0,310 Pilk Urter
2021-07-17 Alf-Inge Steindal Rødspette 3,420 Makrell/reke Karmsundet
2021-07-17 Alf-Inge Steindal Hyse 2,080 Makrell/reke Karmsundet
2021-07-17 Alf-Inge Steindal Hyse 1,935 Makrell/reke Karmsundet
2021-07-17 Alf-Inge Steindal Hyse 1,920 Makrell/reke Karmsundet
2021-07-12 Alf-Inge Steindal Gråsteinbit 1,130 Makrell/reke Karmsundet
2021-07-02 Alf-Inge Steindal Rødspette 3,480 Makrell/reke Karmsundet
2021-06-26 Helge Melhus Hyse 1,850 Pilk Vestsiden
2021-06-26 Helge Melhus Hyse 1,730 Pilk Vestsiden
2021-06-26 Berge Kallevik Kveite 1,300 Pilk Vestsiden
2021-06-26 Odd Arve Gunderstad Knurr 0,626 Pilk Vestsiden
2021-06-26 Odd Arve Gunderstad Tobis 0,176 pilk Vestsiden
2021-06-26 Stein Rune Tveit Tobis 0,173 Gummi makk Vestsiden
2021-06-24 Helge Melhus Lange 5,270 Makrell Karmsundet
2021-06-24 Berge Kallevik Hyse 2,500 Pilk Vestsiden
2021-06-24 Odd Arve Gunderstad Hyse 2,220 Pilk Vestsiden
2021-06-24 Berge Kallevik Hyse 2,150 Pilk Vestsiden
2021-06-24 Odd Arve Gunderstad Kveite 2,010 pilk Vestsiden
2021-06-24 Berge Kallevik Hyse 1,950 Pilk Vestsiden
2021-06-20 Helge Melhus Lyr 4,610 eddy yelly Karmsundet
2021-06-20 Alf-Inge Steindal Rødspette 3,020 Makrell/Reke Karmsundet
2021-06-19 Helge Melhus Lyr 7,080 Jigg Karmsundet
2021-06-13 Helge Melhus Lyr 4,030 Gummimakk Bømlafjorden
2021-06-13 Stein Rune Tveit Sei 3,030 seirykk Bømlafjorden
2021-06-12 Stein Rune Tveit Sei 5,270 Gummi makk Bømlafjorden
2021-06-12 Helge Melhus Sei 3,470 Gummimakk Bømlafjorden
2021-06-12 Stein Rune Tveit Sei 3,410 Gummi makk Bømlafjorden
2021-06-12 Helge Melhus Sei 3,270 Gummimakk Bømlafjorden
2021-06-12 Helge Melhus Sei 3,080 Gummimakk Bømlafjorden
2021-05-27 Berge Kallevik Kveite 1,870 Pilk Vestsiden
2021-05-27 Odd Arve Gunderstad Knurr 0,485 Pilk Vestsiden
2021-05-22 Jarle Erdalsdal Breiflabb 15,300 Makrell Bømlafjorden
2021-05-22 Stein Rune Tveit Gråsteinbit 2,970 Jigg Karmsundet
2021-05-22 Stein Rune Tveit Gråsteinbit 2,430 Jigg Karmsundet
2021-05-16 Magne Vorland Torsk 8,460 Makrell Karmsundet
2021-05-16 Magne Vorland Gråsteinbit 3,430 Makrell Karmsundet
2021-05-14 Odd Arve Gunderstad Sei 3,680 Gummimakk Vestsiden
2021-05-14 Odd Arve Gunderstad Sei 1,550 Gummimakk Vestsiden
2021-05-08 Jarle Erdalsdal Spisskate 10,000 Makrell Bømlafjorden
2021-05-08 Odd Arve Gunderstad Lyr 5,920 Gummimakk Vestsiden
2021-05-08 Odd Arve Gunderstad Lyr 5,400 Gummimakk Vestsiden
2021-05-08 Odd Arve Gunderstad Sei 4,440 Gummimakk Vestsiden
2021-05-07 Per Magne Tengs Lange 4,000 Pilk Vestsiden
2021-05-07 Per Magne Tengs Lyr 3,480 Gummimakk Vestsiden
2021-05-02 Helge Melhus Kveite 11,040 Jigg Karmsundet
2021-04-29 Odd Arve Gunderstad Lyr 4,340 Sjøflue Vestsiden
2021-04-29 Odd Arve Gunderstad Tobis 0,170 Sjøflue Vestsiden
2021-04-27 Magne Vorland Lyr 9,330 Shad Karmsundet
2021-04-27 Per Magne Tengs Lyr 4,300 Gummimakk Vestsiden
2021-04-27 Per Magne Tengs Lyr 4,200 Gummimakk Vestsiden
2021-04-27 Odd Arve Gunderstad Lyr 3,880 Gummimakk Vestsiden
2021-04-27 Odd Arve Gunderstad Kveite 2,220 Pilk Vestsiden
2021-04-27 Odd Arve Gunderstad Tobis 0,176 Sjøflue Vestsiden
2021-04-26 Stein Rune Tveit Lyr 7,155 Jigg Karmsundet
2021-04-26 Stein Rune Tveit Lyr 4,015 Jigg Karmsundet
2021-04-25 Stein Rune Tveit Kveite 13,650 Jigg Karmsundet
2021-04-25 Stein Rune Tveit Kveite 5,820 Jigg Karmsundet
2021-04-25 Helge Melhus Lyr 5,780 Jigg Karmsundet
2021-04-25 Stein Rune Tveit Gråsteinbit 2,350 Jigg Karmsundet
2021-04-19 Odd Arve Gunderstad Lyr 4,635 Gummimakk Vestsiden
2021-04-19 Berge Kallevik Lyr 3,480 Gummimakk Vestsiden
2021-04-19 Berge Kallevik Lyr 3,155 Gummimakk Vestsiden
2021-04-19 Berge Kallevik Lyr 3,100 Gummimakk Vestsiden
2021-04-18 Helge Melhus Lyr 6,880 Jigg Karmsundet
2021-04-18 Stein Rune Tveit Kveite 3,995 Shad Karmsundet
2021-04-18 Stein Rune Tveit Gråsteinbit 2,865 Shad Karmsundet
2021-04-18 Helge Melhus Gråsteinbit 2,670 Jigg Karmsundet
2021-04-18 Helge Melhus Gråsteinbit 2,460 Jigg Karmsundet
2021-04-18 Stein Rune Tveit Gråsteinbit 1,975 Shad Karmsundet
2021-04-18 Stein Rune Tveit Rødspette 1,530 Shad Karmsundet
2021-04-17 Alf-Inge Steindal Lyr 2,890 Gummimakk Vestsiden
2021-04-17 Alf-Inge Steindal Lyr 2,650 Gummimakk Vestsiden
2021-04-17 Alf-Inge Steindal Lyr 2,320 Gummimakk Vestsiden
2021-04-16 Alf-Inge Steindal Brosme 9,820 Makrell Karmsundet
2021-04-15 Odd Arve Gunderstad Hyse 1,840 Pilk Vestsiden
2021-04-14 Odd Arve Gunderstad Lyr 2,920 Gummimakk Vestsiden
2021-04-14 Helge Melhus Lyr 2,510 Gummimakk Skudenes
2021-04-12 Helge Melhus Brosme 8,010 Makrell Skudenes
2021-04-12 Helge Melhus Lange 6,680 Makrell Skudenes
2021-04-12 Odd Arve Gunderstad Lyr 3,120 Pilk Vestsiden
2021-04-12 Odd Arve Gunderstad Lyr 2,700 Gummimakk Vestsiden
2021-04-12 Helge Melhus Hågjel 1,150 Makrell Skudenes
2021-04-11 Alf-Inge Steindal Brosme 9,600 Sei Boknafjorden
2021-04-11 Berge Kallevik Lange 8,650 Sei Boknafjorden
2021-04-11 Alf-Inge Steindal Brosme 8,200 Makrell Boknafjorden
2021-04-11 Stein Rune Tveit Kveite 6,515 Shad Karmsundet
2021-04-11 Per Magne Tengs Sei 3,550 Gummimakk Vestsiden
2021-04-11 Per Magne Tengs Lyr 2,670 Gummimakk Vestsiden
2021-04-10 Helge Melhus Gråsteinbit 2,430 Jigg Karmsundet
2021-04-03 Helge Melhus Kveite 7,660 Jigg Karmsundet
2021-03-23 Odd Arve Gunderstad Lyr 5,550 Gummimakk Skudenes
2021-03-20 Helge Melhus Hyse 2,180 Makrell Karmsundet
2021-03-18 Nils Gunnar Lekven Torsk 9,780 Pilk Skudenes
2021-03-18 Odd Arve Gunderstad Torsk 9,550 Pilk Skudenes
2021-03-18 Odd Arve Gunderstad Hyse 1,820 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Torsk 15,700 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Torsk 12,800 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Lange 4,300 Pilk Skudenes
2021-03-07 Magne Vorland Gråhai 16,450 Makrell Ålfjorden
2021-03-07 Nils Gunnar Lekven Torsk 7,850 Pilk Karmsundet
2021-03-07 Nils Gunnar Lekven Hvitting 1,260 Makrell/reke Karmsundet
2021-03-02 Berge Kallevik Hågjel 1,100 Sei Boknafjorden
2021-02-28 Odd Arve Gunderstad Torsk 7,310 Pilk Vestsiden
2021-02-28 Alf-Inge Steindal Sei 3,100 Gummimakk Valevåg
2021-02-28 Alf-Inge Steindal Sei 1,950 Gummimakk Valevåg
2021-02-27 Stein Rune Tveit Torsk 7,600 Pilk Karmsundet
2021-02-27 Stein Rune Tveit Lyr 2,770 Sild Karmsundet
2021-02-21 Kristine Lekven Torsk 7,380 Pilk Karmsundet
2021-02-12 Magne Vorland Torsk 8,520 Pilk Espevær
2021-02-11 Per Magne Tengs Torsk 7,760 Makrell Karmsundet
2021-02-10 Magne Vorland Brosme 12,160 Makrell Nedstrandsfjorden
2021-02-07 Per Magne Tengs Torsk 8,100 Shad Karmsundet
2021-02-07 Stein Rune Tveit Lyr 5,740 Gummimakk Karmsundet
2021-02-06 Magne Vorland Brosme 10,460 Makrell Nedstrandsfjorden
2021-02-03 Helge Håland Gråsteinbit 2,940 Makrell Karmsundet
2021-02-01 Helge Melhus Lyr 4,700 Gummimakk Karmsundet
2021-01-29 Nils Gunnar Lekven Sandflyndre 0,924 Makrell Karmsundet
2021-01-24 Stein Rune Tveit Torsk 7,280 Gummimakk Karmsundet
2021-01-24 Stein Rune Tveit Sei 2,450 Pilk Karmsundet
2021-01-04 Ivar Gustavsen Lange 8,300 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Arne Viste Lange 7,800 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Torsk 5,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Hyse 2,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 11,650 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 11,600 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 10,400 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Vorland Lyr 10,090 Eddy Yelly Espevær
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 6,360 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Møksvold Hyse 2,800 Reke Røvær
2021-01-03 Stein Rune Tveit Lyr 2,790 Tobis Karmsundet

Regler storfisk-konkurranse

Til toppen av side

I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8 fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt, kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største, 11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3 fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr. 1/1 hvert år).

Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.

Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.

Kun fiske fra båt er tellende i konkurransen! Dorging er ikke tillatt!
Kun fiske med 1 stang om gangen.
Kun 3 oppheng tillatt! (pilk + 2 oppheng (enkelkroker), eller lodd med 3 oppheng (3 enkelkroker).
Minste pilk/lodd vekt er 100 gr.

Både fisk som er tatt på private turer og turer arrangert i klubbsammenheng i nærområdet kan meldes inn. Det er satt en fiskegrense hvor fisket kan foregå i (se kart). Følgende arter er med i konkurransen:
Torsk, Sei, Lange, Brosme, Lyr, Hyse, Kveite, Steinbit (Gråsteinbit) og åpen klasse.

Fredet fisk (pr. 2012: Ål, Brugde, Pigghå og Håbrann) teller ikke i Storfiskkonkurransen!

Kveite under minstemål (pr. 2012: 80 cm) kan telle i Storfiskkonkurransen dersom den veies og gjenutsettes (C&R).

Det vil bli premiert 1-5 plass og vil bli tellende i "Årets Fisker"
1. premie - Fiskeutstyr
2. premie - Fiskeutstyr
3. premie - Fiskeutstyr
4. premie - Fiskeutstyr
5. premie - Fiskeutstyr

Det blir også premier til størst fisk i hver klasse + en premie som trekkes mellom 2-12 plass i hver klasse.

Det vil bli en påmeldingsavgift på kr 100,- pr. deltager som må være betalt før første fisk blir påmeldt.
Betaling kan gjøres til konto 3315.61.02615 (husk å merke innbetalingen med navn) eller til Alf-Inge Steindal.

Medlemsbilde
All fisk som er fisket innenfor kartområdet kan meldes inn i konkurransen

Resultater for 2012 her.
Resultater for 2011 her.
Resultater for 2010 her.
Resultater for 2009 her.