Storfisk-konkurranse 2021

Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 100,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!

Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.

Resultater for 2020 her.

Sammenlagt

Nr. Navn To Se La Br Ly Hy Kv St Åp P
1. Helge Melhus 0 0 16 14 16 19 25 22 19 131
2. Stein Rune Tveit 34 19 0 0 44 0 22 0 0 119
3. Nils Gunnar Lekven 65 0 14 0 0 0 0 0 36 115
4. Magne Vorland 8 0 0 47 25 0 0 0 25 105
5. Odd Arve Gunderstad 12 0 0 0 41 41 0 0 0 94
6. Alf-Inge Steindal 0 38 0 35 0 0 0 0 0 73
7. Berge Kallevik 20 0 25 0 0 0 0 0 16 61
8. Per Magne Tengs 12 25 0 0 7 0 0 0 0 44
9. Helge Håland 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
10. Ivar Gustavsen 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
10. Magne Møksvold 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
11. Arne Viste 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
12. Kristine Lekven 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Torsk (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Nils Gunnar Lekven 15,700 Skudenes Pilk 2021-03-09 25
Nils Gunnar Lekven 12,800 Skudenes Pilk 2021-03-09 22
Berge Kallevik 11,650 Karmsundet Pilk 2021-01-03 19
Stein Rune Tveit 11,600 Karmsundet Pilk 2021-01-03 16
Stein Rune Tveit 10,400 Karmsundet Pilk 2021-01-03 14
Nils Gunnar Lekven 9,780 Skudenes Pilk 2021-03-18 12
Odd Arve Gunderstad 9,550 Skudenes Pilk 2021-03-18 10
Magne Vorland 8,520 Espevær Pilk 2021-02-12 8
Per Magne Tengs 8,100 Karmsundet Shad 2021-02-07 7
Nils Gunnar Lekven 7,850 Karmsundet Pilk 2021-03-07 6
Per Magne Tengs 7,760 Karmsundet Makrell 2021-02-11 5
Stein Rune Tveit 7,600 Karmsundet Pilk 2021-02-27 4
Kristine Lekven 7,380 Karmsundet Pilk 2021-02-21 3
Odd Arve Gunderstad 7,310 Vestsiden Pilk 2021-02-28 2
Berge Kallevik 6,360 Karmsundet Pilk 2021-01-03 1

Sei (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Per Magne Tengs 3,550 Vestsiden Gummimakk 2021-04-11 25
Alf-Inge Steindal 3,100 Valevåg Gummimakk 2021-02-28 22
Stein Rune Tveit 2,450 Karmsundet Pilk 2021-01-24 19
Alf-Inge Steindal 1,950 Valevåg Gummimakk 2021-02-28 16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lange (20 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Berge Kallevik 8,650 Boknafjorden Sei 2021-04-11 25
Ivar Gustavsen 8,300 Vestsiden Makrell 2021-01-04 22
Arne Viste 7,800 Vestsiden Makrell 2021-01-04 19
Helge Melhus 6,680 Skudenes Makrell 2021-04-12 16
Nils Gunnar Lekven 4,300 Skudenes Pilk 2021-03-09 14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Brosme (13 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 12,160 Nedsrandsfjorden Makrell 2021-02-10 25
Magne Vorland 10,460 Nedsrandsfjorden Makrell 2021-02-06 22
Alf-Inge Steindal 9,600 Boknafjorden Sei 2021-04-11 19
Alf-Inge Steindal 8,200 Boknafjorden Makrell 2021-04-11 16
Helge Melhus 8,010 Skudenes Makrell 2021-04-12 14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Lyr (6 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Magne Vorland 10,090 Espevær Eddy Yelly 2021-01-03 25
Stein Rune Tveit 5,740 Karmsundet Gummimakk 2021-02-07 22
Odd Arve Gunderstad 5,550 Skudenes Gummimakk 2021-03-23 19
Helge Melhus 4,700 Karmsundet Gummimakk 2021-02-01 16
Odd Arve Gunderstad 3,120 Vestsiden Pilk 2021-04-12 14
Stein Rune Tveit 2,790 Karmsundet Tobis 2021-01-03 12
Stein Rune Tveit 2,770 Karmsundet Sild 2021-02-27 10
Odd Arve Gunderstad 2,700 Vestsiden Gummimakk 2021-04-12 8
Per Magne Tengs 2,670 Vestsiden Gummimakk 2021-04-11 7
6
5
4
3
2
1

Hyse (3,5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Odd Arve Gunderstad 2,980 Vestsiden Makrell/reke 2021-01-04 25
Magne Møksvold 2,800 Røvær Reke 2021-01-03 22
Helge Melhus 2,180 Karmsundet Makrell 2021-03-20 19
Odd Arve Gunderstad 1,820 Skudenes Pilk 2021-03-18 16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Kveite (15 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Helge Melhus 7,660 Karmsundet Jigg 2021-04-03 25
Stein Rune Tveit 6,515 Karmsundet Shad 2021-04-11 22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Gråsteinbit (5 kg)

Navn Vekt Plass Agn Dato P
Helge Håland 2,940 Karmsundet Makrell 2021-02-03 25
Helge Melhus 2,430 Karmsundet Jigg 2021-04-10 22
19
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Åpen klasse

Fiskeslag Navn Vekt Plass Agn Dato % KR P
Gråhai Magne Vorland 16,450 Ålfjorden Makrell 2021-03-07 155,19 25
Sandflyndre Nils Gunnar Lekven 0,924 Karmsundet Makrell 2021-01-29 85,4 22
Hågjel Helge Melhus 1,150 Skudenes Makrell 2021-04-12 75,66 19
Hågjel Berge Kallevik 1,100 Boknafjorden Sei 2021-03-02 72,37 16
Hvitting Nils Gunnar Lekven 1,260 Karmsundet Makrell/reke 2021-03-07 62,38 14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Innmeldinger

Til toppen av side

Dato Navn Fiskeslag Vekt Agn Plass
2021-04-12 Helge Melhus Brosme 8,010 Makrell Skudenes
2021-04-12 Helge Melhus Lange 6,680 Makrell Skudenes
2021-04-12 Odd Arve Gunderstad Lyr 3,120 Pilk Vestsiden
2021-04-12 Odd Arve Gunderstad Lyr 2,700 Gummimakk Vestsiden
2021-04-12 Helge Melhus Hågjel 1,150 Makrell Skudenes
2021-04-11 Alf-Inge Steindal Brosme 9,600 Sei Boknafjorden
2021-04-11 Berge Kallevik Lange 8,650 Sei Boknafjorden
2021-04-11 Alf-Inge Steindal Brosme 8,200 Makrell Boknafjorden
2021-04-11 Stein Rune Tveit Kveite 6,515 Shad Karmsundet
2021-04-11 Per Magne Tengs Sei 3,550 Gummimakk Vestsiden
2021-04-11 Per Magne Tengs Lyr 2,670 Gummimakk Vestsiden
2021-04-10 Helge Melhus Gråsteinbit 2,430 Jigg Karmsundet
2021-04-03 Helge Melhus Kveite 7,660 Jigg Karmsundet
2021-03-23 Odd Arve Gunderstad Lyr 5,550 Gummimakk Skudenes
2021-03-20 Helge Melhus Hyse 2,180 Makrell Karmsundet
2021-03-18 Nils Gunnar Lekven Torsk 9,780 Pilk Skudenes
2021-03-18 Odd Arve Gunderstad Torsk 9,550 Pilk Skudenes
2021-03-18 Odd Arve Gunderstad Hyse 1,820 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Torsk 15,700 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Torsk 12,800 Pilk Skudenes
2021-03-09 Nils Gunnar Lekven Lange 4,300 Pilk Skudenes
2021-03-07 Magne Vorland Gråhai 16,450 Makrell Ålfjorden
2021-03-07 Nils Gunnar Lekven Torsk 7,850 Pilk Karmsundet
2021-03-07 Nils Gunnar Lekven Hvitting 1,260 Makrell/reke Karmsundet
2021-03-02 Berge Kallevik Hågjel 1,100 Sei Boknafjorden
2021-02-28 Odd Arve Gunderstad Torsk 7,310 Pilk Vestsiden
2021-02-28 Alf-Inge Steindal Sei 3,100 Gummimakk Valevåg
2021-02-28 Alf-Inge Steindal Sei 1,950 Gummimakk Valevåg
2021-02-27 Stein Rune Tveit Torsk 7,600 Pilk Karmsundet
2021-02-27 Stein Rune Tveit Lyr 2,770 Sild Karmsundet
2021-02-21 Kristine Lekven Torsk 7,380 Pilk Karmsundet
2021-02-12 Magne Vorland Torsk 8,520 Pilk Espevær
2021-02-11 Per Magne Tengs Torsk 7,760 Makrell Karmsundet
2021-02-10 Magne Vorland Brosme 12,160 Makrell Nedsrandsfjorden
2021-02-07 Per Magne Tengs Torsk 8,100 Shad Karmsundet
2021-02-07 Stein Rune Tveit Lyr 5,740 Gummimakk Karmsundet
2021-02-06 Magne Vorland Brosme 10,460 Makrell Nedsrandsfjorden
2021-02-03 Helge Håland Gråsteinbit 2,940 Makrell Karmsundet
2021-02-01 Helge Melhus Lyr 4,700 Gummimakk Karmsundet
2021-01-29 Nils Gunnar Lekven Sandflyndre 0,924 Makrell Karmsundet
2021-01-24 Stein Rune Tveit Torsk 7,280 Gummimakk Karmsundet
2021-01-24 Stein Rune Tveit Sei 2,450 Pilk Karmsundet
2021-01-04 Ivar Gustavsen Lange 8,300 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Arne Viste Lange 7,800 Makrell Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Torsk 5,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-04 Odd Arve Gunderstad Hyse 2,980 Makrell/reke Vestsiden
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 11,650 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 11,600 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Stein Rune Tveit Torsk 10,400 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Vorland Lyr 10,090 Eddy Yelly Espevær
2021-01-03 Berge Kallevik Torsk 6,360 Pilk Karmsundet
2021-01-03 Magne Møksvold Hyse 2,800 Reke Røvær
2021-01-03 Stein Rune Tveit Lyr 2,790 Tobis Karmsundet

Regler storfisk-konkurranse

Til toppen av side

I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8 fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt, kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største, 11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3 fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr. 1/1 hvert år).

Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.

Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.

Kun fiske fra båt er tellende i konkurransen! Dorging er ikke tillatt!
Kun fiske med 1 stang om gangen.
Kun 3 oppheng tillatt! (pilk + 2 oppheng (enkelkroker), eller lodd med 3 oppheng (3 enkelkroker).
Minste pilk/lodd vekt er 100 gr.

Både fisk som er tatt på private turer og turer arrangert i klubbsammenheng i nærområdet kan meldes inn. Det er satt en fiskegrense hvor fisket kan foregå i (se kart). Følgende arter er med i konkurransen:
Torsk, Sei, Lange, Brosme, Lyr, Hyse, Kveite, Steinbit (Gråsteinbit) og åpen klasse.

Fredet fisk (pr. 2012: Ål, Brugde, Pigghå og Håbrann) teller ikke i Storfiskkonkurransen!

Kveite under minstemål (pr. 2012: 80 cm) kan telle i Storfiskkonkurransen dersom den veies og gjenutsettes (C&R).

Det vil bli premiert 1-5 plass og vil bli tellende i "Årets Fisker"
1. premie - Fiskeutstyr
2. premie - Fiskeutstyr
3. premie - Fiskeutstyr
4. premie - Fiskeutstyr
5. premie - Fiskeutstyr

Det blir også premier til størst fisk i hver klasse + en premie som trekkes mellom 2-12 plass i hver klasse.

Det vil bli en påmeldingsavgift på kr 100,- pr. deltager som må være betalt før første fisk blir påmeldt.
Betaling kan gjøres til konto 3315.61.02615 (husk å merke innbetalingen med navn) eller til Alf-Inge Steindal.

Medlemsbilde
All fisk som er fisket innenfor kartområdet kan meldes inn i konkurransen

Resultater for 2012 her.
Resultater for 2011 her.
Resultater for 2010 her.
Resultater for 2009 her.