Litt om Karmøy Havfiskeklubb

Karmøy H.K. ble dannet i 1971, og består av en gjeng entusiastiske havfiskere som søker spenning i dypet.

Klubben har i årenes løp hatt en rekke medlemmer som har hevdet seg bra i både nasjonale og internasjonale konkurranser.

Karmøy H.K. er en av landets eldste havfiskeklubber.

Fisketurer / festivaler

V-6 konkurransen er våre organiserte klubbturer der de 4 beste av 6 blir tellende. Vi bruker her som regel medlemmenes egne båter. Dette er som regel båter som det kan fiske 3-4 personer fra.

Vi arrangerer 2 klubbmesterskap, et i tynnline og et ordinært klubbmesterskap.

Når vi fisker tynnline får alle deltakere utdelt 100 meter sene med dimensjon 0,30-0,40 mm. som det skal fiskes med. Dette fisket er kjempespennende da du må være veldig forsiktig slik at du ikke ryker snøret. Det blir da som regel fisket på 10-70 meters dybde. Det er blitt tatt fisk på over 10 kg. på slikt fiske.

MedlemsbildeMedlemsbildeMedlemsbilde
Stolte fiskere med flotte fisker!

Vi arrangerer også en årlig Karmøyfestival, som er en festival der vi inviterer alle som er interessert å delta, gjerne med egne båter. Vi sender da ut informasjon ut til alle foreninger / klubber som vi tror kan være interessert i å delta.

I samarbeid med Karmøy J/F og Alnor H.K. arrangerer vi Karmøymesterskapet, en festival der bare ovennevnte medlemmer kan delta. Arrangementet går på rundgang mellom klubbene.

Hvor fisker vi?

Vi har et variert fiske fra 30 meter og helt ned i 3-400 meter. Området vi fisker i strekker seg fra Bømlafjorden i nord til Nedstrandsfjorden i sør. Muligheten for mye fin matfisk er absolutt til stede på disse turene.

En av de mest populære plassene de siste årene har vært Nedstrandsfjorden. Det er her blitt tatt mye fin lange, brosme og noen store håkjerringer. De har vært rundt 4–4,5 meter lange, og ruset til en vekt rundt 400-500 kg.

En annen fjord som blir benyttet mye, spesielt høst/vinter er Bømlafjorden. Her oppe er det flere av medlemmene i Karmøy H.K. som har båtene sine om vinteren. Det er et spesielt bra fiske etter stor sei og noen grove langer inn i mellom som lokker her. Det er heller ikke så langt inn i andre fjordarmer dersom utferdselstrangen blir for stor.

Om våren, sommeren og tidligt høst er det vestsiden av Karmøy som står høyt i kurs. Spesielt sørsiden av Urter blir det fisket mye. Her er det flott torsk og mye fin hyse som dominerer fangstene. Dersom det blåser for mye trekker vi innover i Karmsundet der det som regel er mye fisk å få. Om vinteren er det mye fin ferdatorsk i Karmsundet, og om våren kan det være godt med steinbit.