Karmøy Havfiskeklubb informerer

Terminliste
Årsmøte
Torsdag 1. februar
Generalforsamling avholdes fredag 27. januar i klubbhuset til Norheim Båtforening Kl. 19:00.
Forslag må være styret i hende senest fredag 18. januar.
Styret v/Alf-Inge Steindal
V-6 nr. 1
Søndag 18. februar
Fremmøte i Norheim Båtforening kl 08:30.
Påmelding senest tirsdag 13. februar. Pris kr 400,-
V-6 nr. 2
Fremmøte i Norheim Båtforening kl 08:30.
Påmelding senest tirsdag 13. mars. Pris kr 400,-
All påmelding gjøres til
Alf-Inge Steindal mobil:413 10 810 mail: aistein@online.no
Odd Arve Gunderstad mobil:928 50 073

NB! Husk alltid godkjent flyteplagg på sjøen!