Karmøy Havfiskeklubb informerer

Terminliste
Årsmøte
Torsdag 1. februar
Generalforsamling avholdes fredag 27. januar i klubbhuset til Norheim Båtforening Kl. 19:00.
Forslag må være styret i hende senest fredag 18. januar.
Styret v/Alf-Inge Steindal
All påmelding gjøres til
Alf-Inge Steindal mobil:413 10 810 mail: aistein@online.no
Odd Arve Gunderstad mobil:928 50 073

NB! Husk alltid godkjent flyteplagg på sjøen!