Karmøy Havfiskeklubb informerer

Terminliste
All påmelding gjøres til
Alf-Inge Steindal mobil:413 10 810 mail: aistein@online.no
Odd Arve Gunderstad mobil:928 50 073

NB! Husk alltid godkjent flyteplagg på sjøen!