Nyheter Karmøy H.K. - 2015

Karmøy HK Informerer

Kontingent for 2015

Da er det på tide å betale kontingent for 2015:
Vi sender ikke ut egen giro, kun denne info. Betal via nettbank (husk navn i info felt).
Dersom noen ikke har nettbank må dere selv fylle ut en giro og betale denne i bank.

A-medlem kr. 700,- (inkl. medlemskap i Norges Havfiskeforbund).
A-medlem Junior kr. 500,- (inkl. medlemskap i Norges Havfiskeforbund).

B-medlem kr 500,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).
B-medlem kr 400,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK uten storfiskkonkurranse).
B-medlem Junior kr 400,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).
B-medlem Familie kr 900,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).

Kontingent betales til Karmøy HK v/ Berge Kallevik konto: 3315.61.02615.
Forfall 09.02.2015.

Husk å betale kontingenten før forfall og merk betaling med navn.


Nytt i år! Deltagelse på Storfiskekonkurransen er nå inkludert i kontigenten!
2-mannslag på V-6 konkurransen koster kr. 100,- pr. person.

Dato for de 3 første V-6 omgangene:
V-6 nr. 1: søndag 25. januar
V-6 nr. 2: søndag 22. februar
V-6 nr. 3: søndag 12. mars

Påmelding for V-6 nr. 1 innen tirsdag 20. jan. Frammøte i båthavna på Nordheim.

Vår Facebook side:
https://www.facebook.com/groups/325440190822150/
(Send forespørsel til Stein Rune Tveit dersom du ønsker å bli lagt til i denne gruppen)

NB!!! Husk alltid godkjent flyteplagg på sjøen.