Nyheter Karmøy H.K. - 2012

Nordsjøfestivalen og V-6 nr. 5/Klubbmesterskap

Hei alle sammen!

Da er sommerferien over for de fleste og vi må begynne å fiske igjen!!!

Nordsjøfestivalen

Lørdag 1. september arrangerer Haugesund HK årets Nordsjømesterskap i fra kyvik-kaien i Haugesund.
Link: http://www.haugesundhavfiskeklubb.org/35_ezgedit.php

Til de som ønsker å delta her tar vi påmelding til Odd Arve på tlf. 928 50 073 innen onsdag 29. august kl. 20:00. Klubben prøver å stille med båter til våre medlemmer. Dere kan selvsagt stille med egen båt (vi kan ikke garantere plass på båter).

Femmøte kl. 08:00 for reg. og betaling. Båtene går ut kl 09:00.
Pris kr. 450,- (300,- i festivalavgift og 150,- til båtfører).
Senest innkomst kl 17:00 og premiering på Mac-kjelleren kl 17:30.

V-6 nr. 5/Klubbmesterskap

Søndag 9. september arrangerer vi V-6 nr. 5/Klubbmesterskap fra Norheim Båtforening (Klubbmesterskap som inngår i V-6 konkurransen, V-6 nr. 5).

Fremmøte kl 08:00 og pris kr. 300,-
Påmelding til Odd Arve tlf. 928 50 073 innen onsdag 5. september kl. 20:00.

Det skal også arrangeres V-6 nr. 6 og Artsmesterskap senere i høst. Kommer tilbake med mer info etter hvert.

HUSK GODTJENT FLYTEPLAGG!


Mvh
Alf-Inge Steindal
Karmøy HK


Karmøyfestivalen utsatt

Hei! Karmøyfestivalen som vi skal arrangere lørdag 16. juni er avlyst og utsatt til etter ferien en gang!

Dette pga at 3 av de faste båtene ikke kan delta og vi sliter da med å skaffe nok båt.
Styret har da besluttet at vi utsetter til etter ferien.

Vi beklager dette.

Vi jobber i stedet med å få til et ”artsmesterskap” i stedet før ferien.
Kommer tilbake med mer info om dette snart.


Mvh
Alf-Inge Steindal
Karmøy HK


Karmøyfestivalen 2012

Fra Kyvikkaien i Haugesund lørdag 16. juni

Festivalen blir arrangert fra Haugesund lørdag 16. juni (ved Kyvikkaien).
Fremmøte kl. 08:00 og båtene går ut kl. 08:45.

Det fiskes med stang og snelle. Anbefalt slukvekt 300-500 gram (min. 300 gram).
Pilk m/2 oppheng eller lodd og 3 oppheng (enkeltkroker).
Kun de 15 største fisker veies inn (unntatt Makrell og Pigghå).
Fisketid: 5 timer fra første snøre går i sjøen.
Senest innkomst kl. 17:00 (for sen innkomst fører til diskvalifikasjon).
Det er satt fiskegrenser i kart. Alternativt fiskeområde dersom dårligt vær.

Deltagere kan stille med egen båt eller være med bekjente på deres båter.
Karmøy HK prøver å skaffe båter/plass til de som ikke kan ordne dette selv (gi beskjed om dette ved påmelding).

Pris: Voksne 450,- (over 16 år), Junior 350,- (16 år og yngre).
Dersom en stiller med båt er prisen: Voksne 250,- (over 16 år), Junior 150,-.

Premiering
Herrer (over 16 år): 1-7 plass premieres
Damer (over 16 år): 1 plass premieres
Junior (16 år og yngre): 1 plass premieres
Størst fisk: 1-3 plass premieres
4-manns lag: 1-3 plass premieres
2-Manns lag: 1-2 plass premieres
Beste båtfører: 1 premiering

4-manns lag er inkludert i festivalavgiften, mens 2-manns lag koster kr 20,-pr. pers.
Man kan delta på så mange 2-manns lag en ønsker.
Lagoppsett til 4-manns lag oppgis ved påmelding. 2-manns lag på kaien.

All påmelding senest mandag 11. juni til:
- Ove Salthammer 909 98 492
- Odd Arve Gunderstad 928 50 073
- Alf-Inge Steindal 413 10 810, mail: aistein@online.no

NB!!! Makrell til agn kan kjøpes på kaien.

HUSK GODKJENT FLYTEPLAGG TIL ALLE!!!


Vårhalvåret 2012

Hei!

Neste V-6 omgang (nr. 4) blir arrangert i fra Norheim båtforening søndag 29. april.
Fremmøte kl 08:00 pris kr 300,-

Årets Karmøyfestival blir arrangert i juni. Sannsynligvis lørdag 9. eller lørdag 16. juni.
Nærmere info kommer senere.

Det skal også arrangeres et klubbmesterskap, sannsynlig i slutten av mai en gang. Mer info senere.

Lista for Storfiskekonkurransen er oppdatert (08.04.2012).


Kontingent 2012 Karmøy HK

Da er det på tide å betale kontingent for 2012:

Vi sender ikke ut egen giro, kun denne info. Betal via nettbank (husk navn i meldingsfelt).
Dersom noen ikke har nettbank må de selv fylle ut en giro og betale denne i bank.

A-medlem kr. 550,- (inkl. medlemskap i Norges Havfiskeforbund).
A-medlem Junior kr. 350,- (inkl. medlemskap i Norges Havfiskeforbund).

B-medlem kr. 350,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).
B-medlem Junior kr. 250,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).
B-medlem Familie kr. 600,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).

Kontingent betales til Karmøy HK v/Berge Kallevik, konto: 3315.61.02615.
Forfall 31.01.2012.


Godt nytt år alle sammen!

Vi er i gang med å planlegge fiskeåret 2012. Først ut er Generalforsamling (årsmøte).
Dette avholder vi nede i klubbhuset til Norheim Båtforening fredag 27. januar kl 19:00.

Forslag som skal behandles må være oss i hende innen onsdag 25. januar.
Forslag sendes på mail til meg: aistein@online.no

Det er kun innsendte forslag som vil bli behandlet.

Alle er hjertelig velkommen J

Vi har satt datoer for årets 3 første V-6 turer:
- V-6 nr. 1 søndag 5. februar
- V-6 nr. 2 søndag 11. mars
- V-6 nr. 3 søndag 25. mars

Se også terminliste

Storfiskekonkurransen vil bli arrangert også i år.
Denne har en egen kontingent på kr. 100,- (betales samtidig med kontingenten). Mail kommer snart.

Mer informasjon ang. fisketurer kommer på mail og på vår hjemmeside snart.
Også krav om kontingent vil komme på mail snart.


Vennlig hilsen
Alf-Inge Steindal
Karmøy HK